Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Κατασκευαστικές εργασίες
Mερική χρηματοδότηση για την κατασκευή ενός κέντρου αποκατάστασης, για τη διαμόρφωση  των εξωτερικών χώρων και για τον εξοπλισμό της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Κέντρου.