Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Αγορά οχημάτων
Αγορά σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά παιδιών με εγκεφαλική παράλυση σε κέντρα πρωινών μαθημάτων και θεραπείας.