Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για τη μερική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού.

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς ιδρύθηκε το 2006 για να παρέχει υποστήριξη στα παιδιά με αυτισμό και στις οικογένειές τους. Το 2012 δημιούργησε ένα κέντρο ημέρας που προσφέρει εργαστήρια και δραστηριότητες για 18 παιδιά με αυτισμό.