Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν»

Κατασκευαστικές εργασίες

Δωρεά για την υποστήριξη κατασκευαστικών εργασιών κτίριο, στο των εργασιών ανοικοδόμησης στο κτίριο, στους εξωτερικούς χώρους και στην παιδική χαρά, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν» ιδρύθηκε το 1955. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και παρέχει φιλοξενία σε εγκαταλελειμμένα παιδιά.