Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν»

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού για την κλινική της Εταιρείας.

Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν» ιδρύθηκε το 1955. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και παρέχει φιλοξενία σε εγκαταλελειμμένα παιδιά.