Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών

Έκδοση
Χρηματοδότηση έκδοσης των πρακτικών του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου της Εταιρείας με θέμα την Πελοπόννησο. Το συνέδριο διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2005 στον Πύργο, την Aρχαία Oλυμπία, τη Γαστούνη και την Aμαλιάδα.

Τα επιστημονικά συμπεράσματα του συνεδρίου αναδεικνύουν σημαντικά επιστημονικά ζητήματα του πελοποννησιακού πολιτισμού από την αρχαιότητα ώς τις μέρες μας.