Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών

Έκδοση
Χρηματοδότηση έκδοσης των πρακτικών του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Πελοπόννησο.
 
H Εταιρεία ιδρύθηκε το 1955 και έχει ως στόχο τη μελέτη, την έρευνα και την καταγραφή ζητημάτων που αφορούν την Πελοπόννησο, ιδίως την αρχαιολογία, τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, την παραδοσιακή τέχνη, την παιδεία, την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη βυζαντινή ιστορία, την εθνογραφία, τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.