Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής

Αγορά εξοπλισμού
Eνίσχυση για αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού.