Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών - Κατασκευαστικές εργασίες - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών

Κατασκευαστικές εργασίες

H Δωρεά υποστηρίζει την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου στην αρχαιολογική περιοχή της Ακρόπολης, την Κνωσσό, το Μουσείο Ηρακλείου και την Αρχαία Μεσσήνη για τις ανάγκες του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

Το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει μέρος του έργου που συμπεριλαμβάνει σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού, τερματικών POS, υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικού εισιτηρίου, τον σχεδιασμό, την πιλοτική εφαρμογή και την εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία και το λογισμικό του συστήματος.