Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών - Εργασίες αναστήλωσης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών

Εργασίες αναστήλωσης
Χρηματοδότηση των μελετών και του συνόλου των εργασιών αποκατάστασης -αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου της αρχαίας Μεσσήνης.

Το σύνολο των θέσεων που θα διαθέτει το αναστηλωμένο θέατρο θα είναι 1.500. Έπειτα από την αναστήλωσή του, το θέατρο θα χρησιμοποίειται για τη διοργάνωση πολιτιστικών παραστάσεων, γεγονός που θα συντελέσει στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Μεσσήνης.

Η αρχαία Μεσσήνη ιδρύθηκε το 369 π.Χ. από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμεινώνδα και βρίσκεται στη Δυτική Πελοπόννησο. Συγκαταλέγεται στις πιο σημαντικές αρχαίες πόλεις της Ελλάδας. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν στην αρχαία πόλη το 1987. Συγκριτικά με άλλες αρχαίες πόλεις, η αρχαία Μεσσήνη παραμένει άθικτη, αφού δεν έχει καταστραφεί από νεότερους οικισμούς. Η αρχαία πόλη διαθέτει ιερά και δημόσια κτίρια, σπίτια, επιβλητικές οχυρώσεις και τάφους. Τα στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της είναι, μεταξύ άλλων, το τεράστιο μέγεθός της, τα μνημειώδη σε μέγεθος και μορφή οικοδομήματα, καθώς και το ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα. Εκτός από την Aκρόπολή της, η πόλη διέθετε θρησκευτικό, πολιτικό και εμπορικό κέντρο.

Το θέατρο της αρχαίας Μεσσήνης οικοδομήθηκε τον 4οαιώνα π.Χ., δίπλα στην Αγορά. Διατηρεί ακέραια τη μορφή του και απόλυτα διακριτά τα χαρακτηριστικά της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περιόδου.

Τοπογραφικό Αρχαιολογικού Χώρου