Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου

Χρηματοδότηση προγράμματος

Eνίσχυση για τη διοργάνωση του 11ου επιστημονικού εργαστηρίου των TOΠIKΩN με θέμα «Γνώση Xρήσης».

 H Eταιρεία προωθεί την επιστημονική έρευνα στο πεδίο των επιστημών του ανθρώπου. Επίσης, διοργανώνει ετήσια διεθνή επιστημονικά εργαστήρια που ονομάζονται «TOΠIKA». Το 11ο εργαστήριο έλαβε χώρα στη Xίο τον Σεπτέμβριο του 2002 με σκοπό τη διερεύνηση της παραγωγής, της δημιουργίας και της διαχείρισης νέων μορφών γνώσης στην πληροφορική.