Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας & της Θεωρίας της Ιστορίας

Έκδοση

Δωρεά για τη χρηματοδότηση της έκδοσης του διαδικτυακού περιοδικού της Εταιρείας, με τίτλο «Ιστορείν», για τα επόμενα τρία χρόνια. 

Η Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας & της Θεωρίας της Ιστορίας , η οποία ιδρύθηκε το 1998, αποσκοπεί στη δημιουργία κοινότητας διαλόγου μεταξύ ιστορικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, δημιουργήθηκε το «Ιστορείν» ως διεθνές, ανοιχτής πρόσβασης ηλεκτρονικό περιοδικό που εκδίδεται μετά από ομότιμη αναθεώρηση, στο οποίο συνεισφέρουν κοινωνικοί επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους και γεωγραφικές περιοχές.