Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού

Χρηματοδότηση προγράμματος

Ενίσχυση με σκοπό την παραγωγή CD-ROM, το οποίο θα καλύπτει τη βιβλιογραφία της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού από το 1973 έως το 1982 και θα περιέχει 12.000 περιγραφές βιβλίων, μελετών και άρθρων που έχουν συνταχθεί σε πολλές γλώσσες και αναφέρονται στην ιστορία του Νέου Ελληνισμού.