Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών

Έκδοση
Χρηματοδότηση έκδοσης του 14ου τόμου του επιστημονικού περιοδικού  Λακωνικές Σπουδές. Στο περιοδικό  δημοσιεύονται άρθρα σχετικά με τη Λακωνία από Έλληνες και ξένους ειδικούς.