Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Χρηματοδότηση προγράμματος

Ενίσχυση για την εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος, με το οποίο θα καταρτιστούν επαγγελματίες της ψυχικής υγείας (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, κ.ά.) με στόχο την αρτιότερη αντιμετώπιση και την ψυχολογική υποστήριξη καρκινοπαθών ασθενών.

Η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ιδρύθηκε το 1981 και διατηρεί  σε όλη τη χώρα επτά οικοτροφεία, είκοσι προστατευόμενα διαμερίσματα και δύο κινητές ψυχιατρικές μονάδες. Επίσης, λειτουργεί στην Αθήνα Κέντρο Ημέρας για την ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο. Στα παραπάνω ιδρύματα προσφέρονται υπηρεσίες σε 2.360 ασθενείς.