Εταιρεία Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Δράσης «Ηλιοτρόπιο»

Χρηματοδότηση προγράμματος

Ενίσχυση με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατασκευή αναγλύφων ή σε γραφή μπράιγ παραμυθιών και μακετών, παιχνιδιών και βιβλίων για το περιβάλλον. Στόχος του προγράμματος είναι η συμβολή στην ανάπτυξη του λόγου μέσω της αφής και της αφήγησης, η βελτίωση της ακουστικής ικανότητας, καθώς και η ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το «Ηλιοτρόπιο» ιδρύθηκε το 2000 και είναι μη κυβερνητική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία συνεργάζεται επίσημα με το Υπουργείο Παιδείας, τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής σε σχέση με προγράμματα γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.