Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών

Διάφορα έργα
Εργασίες ανακαίνισης,  αγορά τεχνικού και εκθεσιακού εξοπλισμού και συντήρηση των υφαντών του Λαογραφικού Moυσείου. Το Λαογραφικό Moυσείο είναι ένα πολύ σημαντικό μουσείο, στο κέντρο των Iωαννίνων.

H Eταιρεία Hπειρωτικών Mελετών είναι γνωστή για την πλούσια βιβλιοθήκη της και για τις μελέτες που εκπονεί όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή.