Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων

Έκδοση

Ενίσχυση για τη διεξαγωγή έρευνας, τη συγγραφή και την έκδοση της Ανθολογίας της Ελληνικής Τυπογραφίας: 500 Χρόνια Ιστορίας. Η έκδοση στοχεύει στη μελέτη της ανάπτυξης του σχεδίου του ελληνικού βιβλίου από την εμφάνιση της τυπογραφίας και επεκτείνεται και σε σημερινά δείγματα, με βάση 10 εξαίρετες εκδόσεις από κάθε αιώνα, μελετώντας σε βάθος τις τυπογραφικές καινοτομίες που εφαρμόστηκαν σε κάθε έκδοση, όσον αφορά το σχεδιασμό, τη δημιουργία τυπογραφικών στοιχείων, την παρουσίαση σελίδων και τις τεχνικές εικονογράφησης.