Εστία Κοριτσιού «Φιλοθέη η Αθηναία»

Εργασίες ανακαίνισης

Ενίσχυση του λειτουργικού κεφαλαίου, εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού.

Ο Σύλλογος διαθέτει οικοτροφείο για 20 κορίτσια από οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ή από οικογένειες όπου ο ένας γονέας βρίσκεται στη φυλακή για διάφορα αδικήματα. Ο Σύλλογος έχει 100 μέλη και ιδρύθηκε το 1963. Δύο ομάδες 10 κοριτσιών διαμένουν όλο το χρόνο σε τριώροφο κτήριο, το οποίο αποτελεί δωρεά προς το σύλλογο. Η διαμονή τους λήγει όταν τα κορίτσια παντρεύονται ή αρχίζουν να εργάζονται. Ο Σύλλογος παρέχει στις οικότροφους σίτιση, ρουχισμό, παιχνίδια, εκπαιδευτικές εκδρομές και σεμινάρια, ιατρική φροντίδα, καθώς και τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους κατατίθενται μικρά ποσά από δωρεές φίλων του Συλλόγου.