Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής (ΕΣΕΕΠΑ)

Κέντρο Ημερησίας Απασχόλησης - Αγορά εξοπλισμού
Αγορά εξοπλισμού, εκπαιδευτικών εργαλείων και επίπλωσης για το Kέντρο Hμερήσιας Aπασχόλησης.