Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής (ΕΣΕΕΠΑ)

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά H/Y για τις ανάγκες του γραφείου και λογιστηρίου, καθώς και  εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά με ειδικές ανάγκες.