Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής (ΕΣΕΕΠΑ)

Αγορά εξοπλισμού
Χρηματοδότηση εκπαιδευτικού προγράμματος παρασκευής αρτοποιημάτων. Το πρόγραμμα βοηθά νέα παιδιά και ενήλικες με σωματικές και διανοητικές  αναπηρίες να μάθουν την τέχνη της αρτοποιίας και να διαθέτουν στην αγορά τα αρτοποιήματά τους.