Ερμής - Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες - Αγορά οχήματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ερμής - Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Αγορά οχήματος
Αγορά λεωφορείου για τη μεταφορά παιδιών και νέων.

O «Eρμής» ιδρύθηκε το 1998. Στόχος του είναι η κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρίες. Προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και προγράμματα αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης. Το Σωματείο υποστηρίζει 120 παιδιά, εφήβους και νέους. Είναι περήφανο για το γεγονός ότι 25 από τα άτομα που εκπαιδεύτηκαν με βάση τα προγράμματά του τώρα πλέον έχουν κανονική επαγγελματική απασχόληση.