Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την εφαρμογή ενός προγράμματος κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και σπουδαστές προγραμματισμού, με τίτλο «Scratch», που αναπτύχθηκε από το MIT.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην πόλη της Πάτρας.