Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σερρών (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΣΕΡΡΩΝ)

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για τη δημιουργία δύο πολυ-αισθητηριακών (multi-sensory) δωματίων στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίεδυσης & Κατάρτισης Σερρών.

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Σερρών (ΕΕΕΕΚ) ιδρύθηκε το 2002 και έχει ως στόχο την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε μαθητές ηλικίας 14 έως 21 ετών, με αναπηρίες.