Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κισάμου

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της αγοράς τεσσάρων υπολογιστών για το εργαστήριο με ειδικά προσαρμοσένο software/hardware για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το εργαστήριο, που ιδρύθηκε το 2011, φιλοξενεί 13 μαθητές με διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας, παρέχοντας μια γενική διδασκαλία καθώς επίσης και ειδικά εκπαιδευτικά τμήματα Μαγειρικής, Κηπουρικής και Ζωγραφικής.