Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κιλκίς

Αγορά εξοπλισμού
Για την αναβάθμιση και την επέκταση των εργαστηρίων της σχολής. Ειδικότερα, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κιλκίς θα αξιοποιήσει τη δωρεά, για να προμηθευτεί έναν επαγγελματικό αργαλειό για το Εργαστήριο Υφαντουργίας και για τη δημιουργία θερμοκηπίου για το Εργαστήριο Γεωργικής Παραγωγής.

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κιλκίς είναι μία σχολή για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εντάσσεται στην κατηγορία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δέχεται μαθητές ηλικίας 14 ετών και άνω. Αυτή τη στιγμή, στη σχολή φοιτούν 36 μαθητές. Ο στόχος της σχολής είναι να επιτύχει, μέσω επαγγελματικής εκπαίδευσης, την κοινωνική ένταξη των μαθητών του και, τελικά, την επαγγελματική τους ασφάλεια. Λειτουργεί δύο επαγγελματικά εργαστήρια: το Εργαστήριο Γεωργικής Παραγωγής και το νεοσύστατο Εργαστήριο Υφαντουργίας.