Εργαστηριακό Κέντρο Σύρου

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού για κατασκευαστικά έργα και γεωπληροφορική, καινοτομία και νέες τεχνολογίες, εφαρμοσμένη τεχνολογία πληροφορικής, γραφικές τέχνες, μηχανική αυτοκινήτων και μαθήματα μηχανικής.

Το Εργαστηριακό Κέντρο Σύρου ιδρύθηκε το 1999. Πρόκειται για μια δημόσια εκπαιδευτική οντότητα, η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση εργαστηριακών μαθημάτων σε τέσσερα επαγγελματικά και τεχνικά δημόσια γυμνάσια/λύκεια στη Σύρο.