Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα

Εργασίες ανακαίνισης
Aνακαίνιση του παλαιού κτιρίου του Kέντρου, καθώς και δημιουργία εργαστηρίου «αυτόνομης διαβίωσης».

Το  Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής  Μαργαρίτα ιδρύθηκε το 1979 με  πρωτοβουλία μητέρας παιδιού που έπασχε από σύνδρομο Down. Το Κέντρο προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση σε παιδιά και ενήλικες με ήπιες και μέτριες δυσκολίες εκμάθησης. Τα παιδιά γίνονται δεκτά στο Κέντρο από τα 12 έως τα 21 τους χρόνια, κατόπιν αξιολόγησης από ομάδα ειδικών. Σήμερα, το Κέντρο αριθμεί 100 άτομα ηλικίας 12 έως 50 ετών.