Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής - Έρευνα - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής

Έρευνα

Ενίσχυση -εφόσον  υπάρξουν και άλλοι δωρητές-  με σκοπό τη διεξαγωγή και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων Πανευρωπαïκής Έρευνας (European School Survey on Alcohol and Other Drugs - ESPAD). H έρευνα αφορά τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την αποτύπωση συμπεριφορών και στάσεων που συνδέονται με την ψυχοκοινωνική συμπεριφορά των μαθητών εφηβικής ηλικίας. Οι έρευνες ESPAD διεξάγονται περιοδικώς κάθε τέσσερα χρόνια.

Στην έρευνα συμμετέχουν πάνω από 40 χώρες. Το δείγμα είναι πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό και υπολογίζεται σε 10.000 μαθητές ηλικίας 13-18 χρονών. Το δείγμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να παρακολουθήσουν τα υπό μελέτη φαινόμενα, έτσι ώστε να εντοπίσουν τις κρίσιμες καμπές που απαιτούν προληπτική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα της έρευνας από όλες τις χώρες θα παρουσιαστούν σε κοινή έκδοση.