Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»

Υποστήριξη προγράμματος

Η δωρεά υποστηρίζει την απασχόληση 11 μελών του προσωπικού (για μία περίοδο τριών ετών), την χρηματοδότηση εκκίνησης για εργαστήρια, καθώς και εργασίες ανακαίνισης (επέκταση του σπιτιού για τα ζώα, νέα εργαστήρια, κ.λπ.).

Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1995 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, που υποστηρίζεται από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς και μέσω εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών επιχορηγήσεων. Το Κέντρο φιλοξενεί 150 υπαλλήλους και στεγάζεται σε πλήρως ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ. σε μία έκταση 128 εκταρίων, και περιλαμβάνουν εξοπλισμό όπως διαγονιδιακά συστήματα και εγκαταστάσεις βιο-απεικόνισης (bio-imaging), πρωτεομικής και γονιδιωματικής, μία υπηρεσία βιοπληροφορικής, και ένα φημισμένο κέντρο ζώων (στέγασης και αναπαραγωγής).