Επιτροπή Θεάτρου και Ιερού του Διονύσου και του Ασκληπιείου Ακροπόλεως

Αρχαιολογικές εργασίες
Eργασίες αναστήλωσης ενός κίονα στη Δωρική Στοά του Iερού του Aσκληπιού.

Tο Ιερό του Aσκληπιού, που χρονολογείται στον 5ο π.X. αιώνα, ήταν σημαντικός τόπος λατρείας κατά την αρχαιότητα. H Δωρική Στοά χρησιμοποιούνταν ως θεραπευτήρια.