Επιτροπή για την Ανάδειξη του Έργου του Βάσου Καπάνταη

Έκθεση

Ενίσχυση της διοργάνωσης αναδρομικής έκθεσης/αφιερώματος και της έκδοσης του σχετικού καταλόγου του  Έλληνα γλύπτη Βάσου Καπάνταη.

 

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Μουσείου Μπενάκη στην οδό Πειραιώς την άνοιξη του 2007.