Επιστήμη για Σένα

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη δημιουργία ενός λογισμικού για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες (“Talk and Play”), τα οποία δεν είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά και ανεξάρτητα. Το λογισμικό θα είναι διαθέσιμο δωρεάν και θα είναι σε θέση να λειτουργεί σε οποιοδήποτε βασικό υπολογιστή χαμηλού κόστους, ο οποίος θα μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του χρήστη.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Επιστήμη για Σένα (Science For You - SciFy) ιδρύθηκε το 2012 και αναπτύσσει τελευταίας τεχνολογίας συστήματα πληροφορικής, τα οποία είναι σχεδιασμένα προκειμένου να λύνουν τα καθημερινά προβλήματα. Τα προγράμματα είναι ανοικτού κώδικα, και είναι διαθέσιμα δωρεάν για το κοινό. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται σε 4 κύριους τομείς: τις υποστηρικτικές τεχνολογίες για άτομα με ειδικές ανάγκες, την οργανωτική νοημοσύνη, την ηλεκτρονική δημοκρατία και την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών.