ΕΠΑ.Λ Λεωνιδίου

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Το ΕΠΑ.Λ Λεωνιδίου είναι ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρει εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση σε δύο κατευθύνσεις: την τεχνολογία των υπολογιστών και τη γεωργία.