Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της συνέχισης του προγράμματος «Σκάκι στα Σχολεία», σε συνεργασία με το Kasparov Chess Foundation για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές του δημοτικού μαθαίνουν σκάκι για μία ώρα κάθε εβδομάδα μετά το σχολείο, καθώς η εκμάθηση σκακιού σε πρώιμη ηλικία έχει αποδειχθεί πως βελτιώνει σημαντικά διάφορες γνωστικές και συμπεριφορικές ικανότητες στα παιδιά. Το πρόγραμμα έχει ήδη υλοποιηθεί σε 190 σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα από το 2013, με τη συμμετοχή πάνω από 6.000 μαθητών.

Η Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης είναι μία μη κερδοσκοπική αθλητική λέσχη που ιδρύθηκε το 1952, με σκοπό την προαγωγή του σκακιού ανταγωνιστικά και για ψυχαγωγία, στη Βόρεια Ελλάδα.