Ένωση Μαρινών Ελλάδας

Συνέδριο
Δωρεά για την υποστήριξη του Συνεδρίου «World Marinas Conference 2018» στην Αθήνα, το οποίο διοργανώνεται από το Διεθνές Συμβούλιο Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας (ICOMIA) και φιλοξενείται από την Ένωση Μαρινών Ελλάδας.

Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας ιδρύθηκε το 2010 με στόχο να αντιπροσωπεύσει, να αναβαθμίσει και να προωθήσει τα τουριστικά λιμάνια και τις μαρίνες ολόκληρης της χώρας.