Ένωση Κυριών Δράμας

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την εφαρμογή του εμβληματικού προγράμματος εκμάθησης της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου, με τίτλο «Create and Sing Carmen», προς όφελος των παιδιών από ευάλωτες ομάδες στη Δράμα.

Η Ένωση Κυριών Δράμας ιδρύθηκε το 1929 και παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών σε ευάλωτους πληθυσμούς.