Ένωση Κυριών Δράμας

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας για 60 οικογένειες στη Δράμα.

Η Ένωση Κυριών Δράμας ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1929, παρέχοντας φροντίδα σε χήρες, ορφανά, ηλικιωμένους, άνεργους στρατιώτες και τραυματίες. Σήμερα, η Ένωση παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, όπως καταφύγιο και γραμμή βοήθειας, για τις κακοποιημένες/ευάλωτες γυναίκες και τα παιδιά, τρόφιμα/βασικά αναλώσιμα για τους ηλικιωμένους, απασχόληση και προγράμματα εξεύρεσης εργασίας, οικονομική και γενική επισιτιστική βοήθεια, καθώς και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους ευάλωτους πληθυσμούς.