Ένωση Κυριών Δράμας

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας για 60 οικογένειες στη Δράμα.

Η Ένωση Κυριών Δράμας ιδρύθηκε το 1929 και παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών σε ευάλωτους πληθυσμούς.