Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδος

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση με σκοπό τη δημιουργία προγράμματος χοροθεραπείας που θα πραγματοποιηθεί σε διάφορους οργανισμούς, όπως ορφανοτροφεία, ιδρύματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες και οίκους ευγηρίας.

Ο στόχος των συνεδριών χοροθεραπείας είναι να βελτιώσουν, μεταξύ άλλων, τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό των συμμετεχόντων. Οι συνεδρίες του προγράμματος αυτού θα περιλαμβάνουν την τεχνική της πρωτόγονης έκφρασης, καθώς και της χοροκινητικής.

Η Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδας ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1993. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χοροθεραπευτών και της αντίστοιχης Αμερικανικής (American Dance Therapy Association). H χοροθεραπεία είναι μορφή ψυχοθεραπείας, χάρη στην κίνηση και τον χορό, και αναπτύχθηκε ως επιστημονικός κλάδος στα μέσα του 20ού αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Σκοπός της είναι η καταπολέμηση των αυξανόμενων ψυχοσωματικών δυσλειτουργιών που εμφανίζονται στους ανθρώπους. Στο πλαίσιο της κλινικής εφαρμογής, οι χοροθεραπευτές εργάζονται σε δημόσια και δημόσια ψυχιατρικά ιδρύματα, σε κέντρα για άτομα με ειδικές ανάγκες, βρεφονηπιακούς σταθμούς, οίκους ευγηρίας, γυναικείες φυλακές, προγράμματα απεξάρτησης, κτλ. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού της έργου, η Ένωση  Χοροθεραπευτών Ελλάδας προσφέρει ένα τριετές μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα χοροθεραπείας, ισότιμο των αντιστοίχων ευρωπαϊκών, οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια και συμμετέχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.