Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως

Εκπαιδευτικό υλικό
Δημιουργία εκπαιδευτικών μουσειοσκευών (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα) με θέμα το «Ιερό της Ακροπόλεως» για την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης, οι οποίες προωθούν την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.

Οι μουσειοσκευές δημιουργήθηκαν σε πολλαπλά αντίγραφα για μόνιμη παραχώρηση σε σχολεία και μουσεία της Ελλάδας και των Η.Π.Α. Το υλικό είναι χρήσιμο σε ελληνικής καταγωγής Aμερικανούς.