Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά εξοπλισμού και εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης.

H Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προωθεί την επικοινωνία και το διάλογο σε θέματα που αφορούν την εμπορική ναυτιλία, όπως για παράδειγμα την ασφάλιση και τα τέλη.