Ενοριακός Ιερός Ναός «Ευαγγελίστριας» Ναυπλίου

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για την αναβάθμιση της κουζίνας και του πλυσταριού του ναού, τη μερική κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και την αγορά των απαραίτητων υλικών συσκευασίας για το πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας. 

Ο Ενοριακός Ιερός Ναός «Ευαγγελίστριας» Ναυπλίου στηρίζει ενεργά τον αυξανόμενο μη προνομιούχο πληθυσμό της πόλης. Μέσω του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας, το οποίο είναι το μοναδικό που λειτουργεί στην περιοχή, λαμβάνουν τροφή 150 άτομα, έξι ημέρες την εβδομάδα. Περίπου 40 από τα άτομα αυτά είναι κατάκοιτα λόγω ασθενειών που απειλούν τη ζωή τους ή προχωρημένης ηλικίας, και λαμβάνουν τροφή στο σπίτι μέσω του προγράμματος. Επιπλέον, ο Ναός παρέχει τρόφιμα, τα οποία προέρχονται κυρίως από δωρεές σε είδος, σε 85 οικογένειες. Ο Ναός συνεργάζεται στενά με το Δήμο και τη Νομαρχία.