Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθηνών

Χρηματοδότηση προγράμματος

Ενίσχυση για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου στη Ρώμη.

Το Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθηνών είναι σχολείο αρρένων και έχει 70 μαθητές.