«ΕΛΠΙΔΑ»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Eνίσχυση για κάλυψη λειτουργικών εξόδων εις μνήμην Σταύρου Tριανταφυλλίδη.

H «EΛΠIΔA» είναι μια από τις πιο γνωστές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Eλλάδα. Σκοπός της είναι η φροντίδα παιδιών που πάσχουν από καρκίνο.