Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηριο

Συνέδριο
Δωρεά για την υποστήριξη της πραγματοποίησης του 2019 Innovation Forum.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε το 1924 με σκοπό την προώθηση και την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.