Ελληνικός Σύλλογος Μαρία Κάλλας

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την απόκτηση της προσωπικής συλλογής παρτιτούρων της Μαρίας Κάλλας για εκπαιδευτικούς, αρχειακούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς.