Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη των προγραμμάτων του Διαπολιτισμικού Κέντρου «ΠΥΞΙΔΑ» του ΕΣΠ, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες ένταξης και προστασίας σε πρόσφυγες και μετανάστες στην Αθήνα.

To Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ιδρύθηκε το 1989. Σκοπός του οργανισμού είναι να διευκολύνει την ένταξη των αιτούντων άσυλο, αναγνωρισμένων προσφύγων και άλλων ευάλωτων ομάδων που χρειάζονται προστασία (ασυνόδευτοι ανήλικοι, γυναίκες με παιδιά και θύματα εμπορίας ανθρώπων), μέσω της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά θέματα και νομικής βοήθειας.