Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χρηματοδότηση προγράμματος
Μέρος του Προγράμματος Στήριξης Προσφύγων και Μεταναστών.

Το Πρόγραμμα του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης σε δωρεάν νομική βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη για τους αιτούντες άσυλο που έρχονται στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει την παροχή νομικής βοήθειας και συμβουλευτικής υποστήριξης στα κέντρα υποδοχής και κράτησης εκτός Αττικής και, κυρίως, στα σημεία εισόδου και εξόδου, ενώ έμφαση θα δοθεί στην ιδιαίτερη περιοχή του Έβρου.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ιδρύθηκε το 1989, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και νομικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο, αναγνωρισμένους πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται προστασία, όπως ασυνόδευτους ανηλίκους, γυναίκες με παιδιά και θύματα εμπορίας ανθρώπων. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα αφιερωμένος αποκλειστικά σε θέματα που αφορούν στους πρόσφυγες. Στα 22 χρόνια της λειτουργίας του, περισσότεροι από 55.000 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες έχουν εγγραφεί στον οργανισμό και έχουν βοηθηθεί από τις υπηρεσίες του.