Ελληνικό Παιδικό Μουσείο - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Χρηματοδότηση προγράμματος

Χρηματοδότηση με σκοπό τη δημιουργία προγράμματος με τίτλο «Το Παιδικό Μουσείο στο Νοσοκομείο». Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός μουσειακού περιβάλλοντος στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο διακριτά σκέλη: α) το Μουσειακό Εργαστήρι, στο πλαίσιο του οποίου θα μοιραστούν μουσειοσκευές στα παιδιά και β)  την πραγματοποίηση δέκα εκπαιδευτικών προγραμμάτων υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού του Μουσείου. Το πρόγραμμα θα λάβει υπόψη του τις γνώμες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών στο σχεδιασμό του.

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα από μια ομάδα νέων επιστημόνων. Στόχος του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στο έπακρο ώστε να εξελιχθούν σε ευαισθητοποιημένους πολίτες. Το Μουσείο οργανώνει πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενηλίκους. Τα προγράμματα αυτά είναι προϊόντα διεπιστημονικής συνεργασίας. Στόχος των προγραμμάτων είναι η εξοικείωση των παιδιών με τις τέχνες, το Μουσείο και την πολιτιστική και τεχνολογική κληρονομιά της Ελλάδας.